אודותינו

 קארטה-דו מסורתי

קארטה-דו מסורתי, שורשיו באוקינאוה והתבססותו ביפן. לקארטה-דו המסורתי מאפיינים של תרגול קיהון, קאטה ושי-אי Shi-Ai. מעטפת ברורה של עקרונות בו-דו סביב כל אימון, תרגול או אירוע תחרותי. ( (  rai gi  נימוסי לוחם כמקובל בכל דוג'ו מסורתי ביפן ואוקינאוה. תלבושת אחידה גי נקי ומסודר עם חגורת דרגה קשורה כמקובל. דיבור מנומס, שקט וכבוד בין כל התלמידים ומודגש כלפי מוריהם, בהתאם לוותק ודרגה. פעילויות המאורגנות במסגרת ארגון דנטו קארטה, תמיד יאופיינו כמתואר לעיל. אנחנו מתאמנים בדוג'ו ולא במרכז ספורט, אווירת המקום הינה של דוג'ו ולהבדיל ממרכז ספורט המורה הוא סנסאי ולא מדריך או המאמן. קארטה-דו מסורתי, שורשיו באוקינאוה והתבססותו ביפן. לקארטה-דו המסורתי מאפיינים של תרגול קיהון, קאטה ושי-אי Shi-Ai. מעטפת ברורה של עקרונות בו-דו סביב כל אימון, תרגול או אירוע תחרותי. ( (  rai gi  נימוסי לוחם כמקובל בכל דוג'ו מסורתי ביפן ואוקינאוה. תלבושת אחידה גי נקי ומסודר עם חגורת דרגה קשורה כמקובל. דיבור מנומס, שקט וכבוד בין כל התלמידים ומודגש כלפי מוריהם, בהתאם לוותק ודרגה. פעילויות המאורגנות במסגרת ארגון דנטו קארטה, תמיד יאופיינו כמתואר לעיל. אנחנו מתאמנים בדוג'ו ולא במרכז ספורט, אווירת המקום הינה של דוג'ו ולהבדיל ממרכז ספורט המורה הוא סנסאי ולא מדריך או המאמן.

מי עוסק בקארטה-דו מסורתימי עוסק בקארטה-דו מסורתי

בוגר שיטה ממקור אוקינאווי או יפני המקושר למרכז השיטה ומוריה הבכירים. מדובר בשיטות מקוריות של אוקינאווה או יפן. דרגותיו קיבלו אישור ממרכז שיטה, ממקור אוקינאוי או יפני.בוגר שיטה ממקור אוקינאווי או יפני המקושר למרכז השיטה ומוריה הבכירים. מדובר בשיטות מקוריות של אוקינאווה או יפן. דרגותיו קיבלו אישור ממרכז שיטה, ממקור אוקינאוי או יפני.

איגוד דנטו קארטה ישראל יצרף לשורותיו כל דוג'ו או אירגון העונה על התנאים המתוארים לעיל, ומוכן להתאמן ולקבל עליו ועל תלמידיו את העקרונות המתוארים לעיל כ"קארטה דנטו" ואת חוקת איגוד הקראטה המסורתי הבינלאומי ITKF כחוקת תחרויות האיגוד.איגוד דנטו קארטה ישראל יצרף לשורותיו כל דוג'ו או אירגון העונה על התנאים המתוארים לעיל, ומוכן להתאמן ולקבל עליו ועל תלמידיו את העקרונות המתוארים לעיל כ"קארטה דנטו" ואת חוקת איגוד הקראטה המסורתי הבינלאומי ITKF כחוקת תחרויות האיגוד.

גישת האיגוד לקיום תחרויות גישת האיגוד לקיום תחרויות

תפיסת התחרות בקראטה המסורתי, כפי שמתבטאת בחוקת ITKF, מבוססת על התפיסה עתיקת הימים באמנויות הלחימה של Shi-Ai שמשמעותה בחינה ובדיקה הדדית של המשתתפים במטרה ללימוד, קידום ושיפור. תפיסת התחרות בקראטה המסורתי, כפי שמתבטאת בחוקת ITKF, מבוססת על התפיסה עתיקת הימים באמנויות הלחימה של Shi-Ai שמשמעותה בחינה ובדיקה הדדית של המשתתפים במטרה ללימוד, קידום ושיפור.

בעוד קיום תחרויות אינו מהווה מהות או מטרה בקראטה המסורתי (בניגוד לקראטה המודרני-ספורטיבי) הרי אנו מכירים בערך ובתרומה שתחרויות יכולות להביא כעוד צורת אימון בתנאי שמתקיימות לפי עקרונות הקראטה המסורתי מבחינת חוקת השיפוט, האווירה ואופן ההתנהגות של כול המשתתפים.בעוד קיום תחרויות אינו מהווה מהות או מטרה בקראטה המסורתי (בניגוד לקראטה המודרני-ספורטיבי) הרי אנו מכירים בערך ובתרומה שתחרויות יכולות להביא כעוד צורת אימון בתנאי שמתקיימות לפי עקרונות הקראטה המסורתי מבחינת חוקת השיפוט, האווירה ואופן ההתנהגות של כול המשתתפים.