איגוד הקראטה המסורתי
 Traditional Karate Israel

איגוד הגג של ענף הקראטה המסורתי בישראל 

מוכר ע"י משרד הספורט

נציג בלעדי של האיגוד העולמי ITKF בישראל

מכתב הכרת משרד הספורט באיגוד הקראטה המסורתי 

.