איגוד הקראטה המסורתי
 Traditional Karate Israel

איגוד הגג של ענף הקראטה המסורתי בישראל 

מוכר ע"י משרד הספורט

נציג בלעדי של האיגוד העולמי https://itkf.global/traditional/) ITKF) בישראל

מכתב הכרת משרד הספורט באיגוד הקראטה המסורתי 

.