איגוד הקראטה המסורתי
 Traditional Karate Israel

איגוד הגג של ענף הקראטה המסורתי 

מוכר ע"י משרד הספורט

נציג בלעדי של האיגוד העולמי ITKF בישראל

מכתב הכרת משרד הספורט באיגוד הקראטה המסורתי 

.

 .